Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2017-07-04

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
     1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
     2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 Kitos ne švietimo veiklos rūšys: