Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-09-11

2019-09-11

Kretingos rajono savivaldybė skelbia konkursą Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms eiti


2019-08-20

Reikalingas matematikos mokytojas  – darbo krūvis 0,26-0,30 etato, sutartis neterminuota.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio  27 d. 16.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m.  rugpjūčio  28 d. Apie atrankos pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.


2019-08-13

Reikalingas mokytojo padėjėjas – darbo krūvis 0,5 etato.

Reikalavimai padėjėjui:

1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje ir pan.

4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. atrankai pretendentas  gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. 15.30 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. rugpjūčio 27 d., apie atrankos pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653


2019-07-11
Reikalingas:

socialinis pedagogas – darbo krūvis 0,5 etato, sutartis terminuota;

Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k.,

Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio 7 d. 15.00 val.

Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. rugpjūčio 12 d.

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.


2019-07-08
Reikalingas:

pradinio ugdymo mokytojas (1 klasė) – darbo krūvis 0,8 – 0,85 etato, sutartis neterminuota.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio 7 d. 15.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. rugpjūčio 12 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.


2019-06-13

Reikalingi:

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas – darbo krūvis  – 0,45 etato, sutartis neterminuota;

informacinių technologijų mokytojas  – darbo krūvis  – 0,25 etato, sutartis neterminuota;

pradinių klasių mokytojas (1 klasė) – darbo krūvis 0,8 – 0,85 etato, sutartis neterminuota.

Reikalavimai: aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. birželio 26 d. 15.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. birželio 27 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

 

2019-04-29

Socialinio pedagogo – darbo krūvis 0,5 etato, sutartis terminuota;

Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis socialinio pedagogo kvalifikaciją.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti atrankoje;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

4. gyvenimo aprašymą;

5. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k.,

Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. gegužės 17 d. 15.00 val.

Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. gegužės 21 d.

Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

________________________________________________________

2019-04-15

KRETINGOS RAJONO JOKŪBAVO ALEKSANDRO STULGINSKIO
MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Biudžetinė įstaiga,  Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r., kodas 290283190

skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo pobūdis: organizuoti ir koordinuoti ugdymo plano, ugdymo programų rengimą ir įgyvendinimą, inicijuoti naujų mokymo(si) technologijų ir strategijų diegimą,  užtikrinti ugdymo proceso įgyvendinimą,  vykdyti ugdymo proceso stebėseną, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę, teikti metodinę pagalbą  mokiniams ir mokytojams, rengti statistinių duomenų ataskaitas, teikti ir tvarkyti Mokinių registro, Pedagogų registro ir kitų informacinių sistemų duomenis, bendradarbiauti su mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius  darbus, savarankiškai vykdyti kitus mokyklos direktoriaus pavedimus.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. mokyklos raštinėje adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r.  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2019 m. balandžio 29 d.

Konkursas planuojamas 2019 m. balandžio 30 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikiama   tel. 8 445 49653.

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-04-15.

_________________________________________________________________

2019-03-04

Reikalingas socialinis pedagogas – darbo krūvis 0,5 etato, sutartis terminuota;
Aukštasis išsilavinimas, atitinkantis socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. Socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k.,
Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. kovo 15 d. 15.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. kovo 19 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

_________________________________________________________________

Reikalingas mokytojo padėjėjas – darbo krūvis 0,5 etato

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. sausio 25 d. 15.30 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. sausio 29 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

________________________________________________________________

Reikalingas pradinių klasių mokytojas (1 klasė) – darbo krūvis 0,67 etato, sutartis neterminuota;
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2018 m. gruodžio 7 d. 15.30 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2018 m. gruodžio 10 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.

________________________________________________________________

Dailės mokytojo – darbo krūvis 0,26 etato, sutartis neterminuota;
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, dalyką atitinkanti mokytojo pedagoginė kvalifikacija.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.
Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k.,
Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2018 m. spalio 19 d. 15.00 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2018 m. spalio 23 d.
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653.