Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-11-19

2019 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai:

1 dalis

2 dalis

2019 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai:

1 dalis

2 dalis

2019 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai:

1 dalis

2 dalis

2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

 

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys:

Aiškinamasis raštas

Ataskaitų rinkinys

Biudžeto  vykdymo ataskaitų rinkinys  2017 m. kovo mėn. 31 d. duomenimis:

Aiškinamasis raštas

f2_S

f2_V

finansinė būklė

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m.

Ataskaitos ->

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m.  II ketv.

Ataskaitos ->

 

VSAFAS finansinė atskaitomybė už 2016 m.  I ketv.

Ataskaitos ->