Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-11-07

Nr. Vardas, Pavardė Mokomasis dalykas
1 Alma Aleksandravičienė mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą
2 Sandra Beržinienė soc. pedagogė (vaiko auginimo atostogose)
3 Nomeda Domarkaitė-Budrienė užsienio kalbos (anglų) vyr.  mokytoja
4 Aistė Gabrytė neformaliojo švietimo mokytoja
5 Irena Grabienė dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė
6 Veronika Kauliuvienė biologijos mokytoja metodininkė
7 Virginija Kaunienė mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą
8 Alvadorija Keblytė pradinio ugdymo mokytoja
9 Jūratė Kiškienė šokio vyr. mokytoja
10 Audronė Končienė istorijos, pilietinio ugdymo  vyr. mokytoja
11 Loreta Koženiauskienė lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
12 Sigutė Latakaitė technologijų mokytoja metodininkė
13 Rasa Mineikienė informacinių technologijų  mokytoja metodininkė
14 Edmundas Narkus geografijos vyr. mokytojas
15 Irmantas Patackas dorinio ugdymo (tikybos) vyr. mokytojas
16 Deimantė Paulė spec. pedagogė, logopedė
17 Aldona Petrulienė užsienio kalbos (rusų) mokytoja metodininkė
18 Renata Rusteikienė dailės vyr. mokytoja
19 Daiva Sajauskienė pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
20 Ramunė Šleinienė pradinio ugdymo mokytoja
21 Rima Stuopelienė fizikos, ekonomikos ir verslumo, gamtos ir žmogaus , vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
22 Nida Vaitiekienė pradinio ugdymo mokytoja
23 Kęstutis Valiukas matematikos, fizinio ugdymo vyr. mokytojas
24 Rita Valiukienė muzikos mokytoja metodininkė
25 Rima Varinauskė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė