Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-03-27

Mokytojai

Mokykloje dirba 28 mokytojai, iš jų 2 mokytojai, 13 vyr. mokytojų ir 10 mokytojai metodininkai.

Mokytojai

Eil. nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Mokomas dalykas
1. Aldona Petrulienė Aukštasis (ŠPI) Mokytoja Rusų k. mokytoja metodininkė
2. Alma Aleksandravičienė Aukštasis (KU) Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja
3. Alvadorija Keblytė Aukštasis (KU) Mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
4. Audronė Končienė Aukštasis (VU) Mokytoja Istorijos, pilietiškumo pagrindų vyr. mokytoja
5. Jūratė Kiškienė Aukštasis (KU) Mokytoja Choreografijos  vyr. mokytoja
6. Daiva Sajauskienė Aukštasis (Šiaulių pedagoginis institutas) Mokytoja

 

Pradinio ugdymo vyr. mokytoja
7. Irmantas Patackas Aukštasis Mokytojas Tikybos vyr. mokytojas
8. Edmundas Narkus Aukštasis (Vilniaus pedagoginis universitetas) Mokytojas Geografijos vyr. mokytojas
9. Renata Rusteikienė Aukštasis Mokytoja dailės vyr. mokytoja
10. Vitalija Pauželienė Aukštasis Mokytoja Lietuvių kalbos mokytoja
11. Irena Grabienė Aukštasis Mokytoja Etikos mokytoja metodininkė
12. Loreta Koženiauskienė Aukštasis Mokytoja Lietuvių k.

vyr, mokytoja

13. Kęstutis Valiukas Aukštasis (VPI), kvalifikacijos kėlimo institutas(KU KKI) Mokytojas Matematikos, kūno kultūros vyr. mokytojas
14. Deimantė Paulė Aukštasis (Šiaulių universitetas) Logopedė, spec. pedagogė Spec. pedagogė, logopedė
15. Lidija Šiškienė Aukštasis (VU) Direktorė,
mokytoja
Prancūzų k.
16. Ingrida Razutienė Aukštasis (Šiaulių universitetas, KTU) Direktorės pavaduotoja ugdymui
17. Nijolė Donelaitė Aukštasis

Šiaulių pedagoginis institutas

Mokytoja Informacinių technologijų mokytoja
18. Janina Adomaitienė Aukštasis Mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
19. Nomeda Domarkaitė-Budrienė Aukštasis (KU) Mokytoja Anglų kalbos vyr. mokytoja
20. Ramunė Šleinienė Aukštasis (KU) Mokytoja Pradinio ugdymo mokytoja
22. Veronika Kauliuvienė Aukštasis (Vilniaus  valstybinis pedagoginis institutas) Mokytoja Biologijos mokytoja metodininkė
23. Rima Stuopelienė Aukštasis (VPI) Mokytoja Fizikos, ekonomikos ir verslumo vyr. mokytoja, chemijos mokytoja
24. Rita Valiukienė Aukštasis (VK) Mokytoja Muzikos mokytoja metodininkė
25. Sandra Beržinienė Aukštasis neuniversitetinis

Klaipėdos valstybinė kolegija

Soc. pedagogė
26. Sigutė Latakaitė Aukštasis (ŠPI) Mokytoja Technologijų mokytoja metodininkė
27. Virginija Kaunienė Aukštasis (KU) Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Auklėtoja metodininkė
29. Genovaitė Markuvienė  Aukštasis (VPĮ) Mokytojas Matematikos mokytoja metodininkė