Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-08-13

Reikalingas mokytojo padėjėjas – darbo krūvis 0,5 etato.

Reikalavimai padėjėjui:

1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

3. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje ir pan.

4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą;
5. atrankai pretendentas  gali pateikti kitų darboviečių rekomendacijų.

Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Dokumentus pristatyti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: Kretingos g. 21, Jokūbavo k., Kretingos r. ar elektroniniu paštu: rastine@astulginskiomokykla.lt iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. 15.30 val.
Pokalbis su pretendentais planuojamas 2019 m. rugpjūčio 27 d., apie atrankos pokalbio laiką bus informuojami asmeniškai (telefonu).
Telefonas pasiteiravimui: 8 (445) 49653