Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2010-04-07

„Mokymosi priemonių įtaka ugdymo(si) kokybei“ – Audronė Kudžmaitė, Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja.