Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2010-04-07

„Vertinimas – mokymosi motyvacijos skatinimo būdas“ – Irena Raišuotienė, Baublių pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.