Kategorijos

Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2018-11-28

2018 m. lapkričio 19 – 25 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija kvietė švietimo, kultūros ir meno, verslo įstaigas, institucijas, organizacijas ir visus suaugusiuosius kurti mokymosi šventę – devynioliktąją suaugusiųjų mokymosi savaitę „Lietuva mokosi: iš praeities į ateitį“.

Prie šios iniciatyvos kasmet prisijungiame ir mes. Lapkričio 19-25 dienomis norinčius jaukiai praleisti vis trumpėjančias rudens popietes-kvietėme į mokykloje organizuojamus užsiėmimus.

201811-21 kvietėme į kūrybines dirbtuvėles ,,Adventą pasitinkant“. Mokyklos tikybos mokytojas Irmantas Patackas papasakojo kokią simbolinę reikšmę turi Advento vainikas. Taip pat kuo svarbi ir reikšminga Advento vainiko gamyba. Tikybos mokytojui grojant gitara, technologijų mokytoja Sigutė Latakaitė parodė ir paaiškino kokiomis priemonėmis ir kokiais būdais galime namų sąlygomis pasigaminti Advento vainiką. Po dviejų valandų intensyvaus darbo gaminant Advento vainikus, visi išsiskirstėme laimingi bei pakilios nuotaikos.

Lapkričio 23 dieną mokykloje buvo organizuojama  popietė prie arbatos puodelio tema ,,Bendradarbiavimo ir veiklos galimybės Jokūbavo kaime“. Džiaugiamės, kad aktyviai dalyvavo Jokūbavo kaimo pirmininkas Mantas Keblys, pirmininko pavaduotojas Tomas Narvilas, Kretingos rajono kultūros vedėja Albina Buntinienė, Kretingos rajono Motiejaus Valančiaus viešosios bibliotekos Jokūbavo skyriaus vedėja Laima Paulauskienė, mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Lidija Šiškienė,  mokyklos bibliotekininkė Sofija Jurkuvienė muziejaus darbuotoja Audronė Končienė, muzikos mokytoja Rita Valiukienė ir suaugusiųjų neformalaus švietimo kordinatorė Sandra Beržinienė. Džiugu, kad drauge susirinkę išsikėlėme nemažai tikslų ir iššūkių, kuriuos tikimės bendraudami ir bendradarbiaudami sėkmingai įgyvendinsime.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems įvairiose veiklose bei prisidėjusiems jas organizuojant.

Sandra Beržinienė