Puslapiai

Naudinga

Atnaujinta: 2019-03-13

Aš esu biblioteka.

Aš nesu sienos,

 nei lentynos,

Net ne knygos,

sustatytos eilėmis.

Aš esu atviros durys,

Įženki!       

 

   Biblioteka  – atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su informacine technine baze, visapusiškai tenkinanti bendruomenės poreikius, dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Mokyklos biblioteka teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko mokyklos bendruomenę naudotis interaktyviomis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų. Todėl mokyklos biblioteka, bendradarbiaudama su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis, turi gerinti informacijos vartotojų aptarnavimą.

   Biblioteką sudaro: abonementas,  mažoji skaitykla.
   Bibliotekos techninė įranga : 9 kompiuteriai su interneto ryšiu, 1 spausdintuvas – kopijavimo aparatas, projektorius, ekranas. MOBIS programos įranga įdiegta 2006 m. ir pradėtas fondo katalogavimas. Kompiuterizuota bibliotekos darbuotojo darbo vieta.

Mažąja skaitykla noriai naudojasi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai. Čia vyksta individualus darbas su mokiniais, organizuojamos netradicinės, integruotos pamokos, per kurias mokiniai naudojasi  informacinėmis technologijomis: kompiuteriniais, elektroniniu paštu, internetu, žiūri video medžiagą, atlieka įvairias kūrybines užduotis. Taip pat pasinaudoja bibliotekos fondais: žodynais, žinynais, enciklopedijomis, grožine ir pažintine literatūra, praleidžia laisvalaikį. Organizuojamos teminės ir literatūrinės, mokinių darbų parodos.

Mokyklos biblioteka palaiko kultūrinius bei profesinius ryšius su Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešąja biblioteka ir rajono mokyklų bibliotekomis.

Biblioteka teikia šias paslaugas:
• knygų išdavimas į namus;
• informacija apie bibliotekoje naujai gautas knygas ir vadovėlius;
• reikalingos literatūros ir informacijos paieška;
• individuali pagalba renkantis literatūrą;
• darbas kompiuteriu ir internetas.

Bibliotekos darbo laikas:

I – V     7:45 – 16:15

Pietų pertrauka: 11:00 – 11:30

Kontaktai:

Bibliotekininkė Sofija Jurkuvienė
jurksof@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

Biblioteka dirba:

Pirmadieniais – Penktadieniais 745 – 1615 val.

Pietų pertrauka 1145– 1215 val.

        Biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja  ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

         Bibliotekos fondas, kuriame kaupiama bei saugoma ugdymo procesui reikalinga literatūra, papildomas kitų formų informacijos laikmenomis: skaitmeninėmis plokštelėmis (CD-ROM’ai, CD), magnetinėmis laikmenomis (vaizdajuostės, garsajuostės), elektroninėmis duomenų bazėmis, internetu, įvairiomis pagalbinėmis priemonėmis.

Gautos naujos knygos 2017 m.

      Mokyklos biblioteka teikia edukacines bei informacines paslaugas ir moko mokyklos bendruomenę naudotis interaktyviomis technologijomis. Taip sudaromos sąlygos ir pagerinamos galimybės moksleiviams savarankiškai mokytis, o pedagogams rengtis pamokoms ir ieškoti naujų darbo metodų. Todėl mokyklos biblioteka, bendradarbiaudama su kitomis švietimo, kultūros, informacijos įstaigomis, turi gerinti informacijos vartotojų aptarnavimą.

 


      2006 m. įdiegta  bibliotekų informacinė sistema ,,MOBIS“ ir pradėtas fondo katalogavimas. Sukataloguota 90%  bibliotekos spaudinių fondo.

 

      Bibliotekoje yra  10 kompiuterinės  darbo vietos su interneto prieiga.

      Nuo  2008 rugsėjo mėn. pradėtas kompiuterizuotas skaitytojų aptarnavimas.


Bibliotekos vedėja – Sofija Jurkuvienė